Υπηρεσίες Δημόσιας υγείας
(κατασταλτικές και προληπτικές)

ΜυοκτονίαΗ απεντόμωση η απολύμανση και η μυοκτονία είναι από τις σημαντικότερες όψεις της υγιεινής. Προσβολές οφειλόμενες σε ζωικά παράσιτα σε διάφορους χώρους και κυρίως σε χώρους τροφίμων έχουν προκαλέσει σημαντικές οικονομικές ζημιές και δυσάρεστες επιπτώσεις στην εμπορική υπόληψη των επιχειρήσεων.
Σκοπός των υπηρεσιών μας είναι η καταπολέμηση παντός είδους εντόμων ή τρωκτικών, που μπορούν να δημιουργήσουν εστίες μέσα σε κτίρια εγκυμονώντας η παρουσία τους κινδύνους για την υγεία, το περιβάλλον και την παραγωγική διαδικασία.
Καταστολή και πρόληψη πρέπει να συνοδεύεται από ένα πρόγραμμα εκτέλεσης απεντόμωσης απολύμανσης μυοκτονίας με συγκεκριμένη μεθοδολογία από εταιρεία που θα έχει την ευθύνη των εργασιών.

Εφαρμογές σε :

Βιομηχανίες παραγωγής ή διανομής τροφίμων και ποτών, Χώροι εστίασης (καφέ, εστιατόρια, ταβέρνες, κ.λ.π.), Ξενοδοχεία, Σχολεία, Οικίες, Αποθήκες, Γυμναστήρια, Δημόσιες Υπηρεσίες.

Υπεύθυνος:

Τασχουνίδης Χαράλαμπος
Γεωπόνος Α.Π.Θ.
Νικολάου Πλαστήρα 6
Αρ. Αδείας: 4755/16